Menu Zavřeno

Ovládání hořáku Ferroli SUN

Ferroli SUN

V tomto článku se pokusím jednoduše popsat ovládání hořáku Ferroli SUN a ušetřit vám tak čas i nervy studováním složitých návodů od Ferroli. Způsob ovládání je stejný pro obě výkonové varianty hořáku (SUN 7 i SUN 12).

Starší typ Ferroli SUN P

Ferroli SUN
Obr. – Starší typ hořáku Ferroli SUN, který se vyznačuje červeným nebo modrým krytem.

Tento typ hořáku se vyznačuje katastrofálním malým kulatým ovládacím panelem na přední straně. Chápu, že to vzniklo v minulém století, ale i tak je to slušně řečeno mimořádně nepodařené. Doporučuji si připravit podložku pod kolena, světlo, brýle a pevné nervy.

Hořák může být řízen pomocí interních hodin nebo externím požadavkem (např. pokojový termostat nebo kontaktem z čidla akumulační nádoby). Používat hodiny nedoporučuji z důvodu složitého nastavení a neefektivního provozu.

Zapnutí a vypnutí hořáku

Hořák lze vypnout krátkým stiskem tlačítka M. Na displeji se zobrazí OFF. Opětovným stiskem tlačítka M ho znova zapnete. Krátký stisk tlačítka hodin je pro nastavení hodin, krátký stisk tlačítka P je pro vstup do týdenního programu.

Obr. – Ovládací panel hořáku. Na displeji je zobrazena teplota. Hořák je řízen kontaktem požadavku.

Obr. – Ovládací panel hořáku. Na displeji jsou zobrazeny hodiny. Hořák je řízen dle interních hodin

Uživatelské parametry U

Dlouhým stisknutím (5 vteřin) tlačítka M se dostanete do uživatelských parametrů. Krátkým stiskem tlačítka P přepínáte parametry (U01 – U02 – U03 …. a pořád dokola). Tlačítky + a – upravujete hodnoty jednotlivých parametrů. Po změně hodnoty vyčkejte cca 5 vteřin, hodnota bliká a ukládá se do paměti. Menu uživatelských parametrů po nějaké době samo zmizí nebo ho ukončíte dlouhým stiskem tlačítka M.

 • U01 – maximální teplota
 • U02 – požadovaný výkonový stupeň
 • U03 – režim provozu hořáku (0 – jen kontakt, např. pokojový termostat, 1 – kontakt nebo hodiny, 2 – kontakt a hodiny)

Parametr U03 doporučuji nastavit na hodnotu 0. Hořák je pak řízen pouze kontaktem (většinou pokojovým termostatem připojeným na svorky 7 a 8) a při provozu vidíte na displeji teplotu kotle.

Servisní parametry T

Dlouhým stiskem (5 vteřin) tlačítka P se dostanete do servisních parametrů. Krátkým stiskem tlačítka P přepínáte parametry (T01 – T18 …. a pořád dokola). Tlačítky + a – upravujete hodnoty jednotlivých parametrů. Po změně hodnoty vyčkejte cca 5 vteřin, hodnota bliká a ukládá se do paměti. Menu uživatelských parametrů po nějaké době samo zmizí nebo ho ukončíte dlouhým stiskem tlačítka P.

V servisních parametrech se nastavují hodnoty pro zapálení a provoz. Jak hořák seřídit a nastavit je popsán v článku Jak nastavit a seřídit hořák Ferroli SUN.

Nový typ Ferroli SUN P N

Ferroli SUN
Obr. – Nový typ hořáku Ferroli SUN P N

Nový typ hořáku má již lepší provedení ovládacího panelu. Panel je větší, displej je podsvícen a hlavně je umístěn na horní straně hořáku. Není třeba u nastavení ležet nebo klečet jako u staršího typu.

Hořák již nemá interní hodiny (díky bohu), tak jako starý typ. Myslím, že je stejně nikdo nepoužíval, tudíž by neměly nikomu chybět. Hořák lze ovládat kontaktem požadavku (např. obyčejný pokojový termostat) nebo dálkovým ovládáním Ferroli Romeo OPENTHERM.

Zapnutí a vypnutí hořáku

Dlouhým stisknutím (5 vteřin) tlačítka ENTER hořák vypnete. Na displeji se zobrazí OFF. Opětovným dlouhým stisknutím zase zapnete. Na displeji vidíte aktuální teplotu kotle.

Naložení pelet

Naložení pelet je možné aktivovat do 40 minut po elektrickém připojení hořáku. V této době má systém k dispozici 3 pokusy v délce 5 minut, během kterých se aktivuje pouze šnek dlouhým stiskem tlačítka 10 (DOLŮ). Šnek běží automaticky 5 minut nebo lze kdykoliv ukončit dlouhým stiskem tlačítka 10 (DOLŮ).

Uživatelské parametry U

Krátkým stisknutím tlačítka “i” (informace) se dostanete do uživatelských parametrů. Uvidíte první parametr U01. Dalším krátkým stisknutím tlačítka “i” přepínáte na další parametry (U01 – U07). Posledním kliknutím na “i” se dostanete na úvodní obrazovku. Prostě jen mačkáte tlačítko “i” a je to pořád dokola. Pro vstup (editaci) do vybraného parametru použijete ENTER. Tlačítky 9 (NAHORU) a 10 (DOLŮ) upravíte hodnotu parametru. Tlačítkem ENTER potvrdíte nastavenou hodnotu.

 • U01 – Max. teplota kotle
 • U02 – Teplota TUV
 • U03 – Léto=0 (možnost ohřevu TUV v létě) / Zima=1
 • U04 – TUV OFF=0 / TUV ON=1
 • U05 – Požadovaný výkon hořáku
 • U06 – Režim provozu hořáku – běžný pokojový termostat=0
 • U07 – zobrazí aktuální výkonový stupeň hořáku

Servisní parametry T

Do servisního menu se dostanete dlouhým stisknutím (10 vteřin) tlačítka “i”. Uvidíte ts. Potvrdíte krátkým stisknutím tlačítka “i”. Uvidíte parametr T01. Parametry T01 – T42 přepínáte tlačítky 9 (NAHORU) a 10 (DOLŮ). Do vybraného parametru vstoupíte tlačítkem ENTER. Hodnotu upravíte tlačítky 9 (NAHORU) a 10 (DOLŮ). Nastavenou hodnotu potvrdíte tlačítkem ENTER. Ze servisních parametrů vyskočíte krátkým stiskem tlačítka “i”. Návrat na úvodní obrazovku dlouhým stisknutím (10 vteřin) tlačítka “i”.

V servisních parametrech se nastavují hodnoty pro zapálení a provoz. Jak hořák seřídit a nastavit je popsán v článku Jak nastavit a seřídit hořák Ferroli SUN.

KOMPLETNÍ NÁVODY KE STAŽENÍ

Ing. Ondřej Kymla

1 Comment

 1. Pingback:Jak nastavit a seřídit hořák Ferroli SUN - Kymla kotle

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *