Menu Zavřeno

Jak nastavit a seřídit hořák Ferroli SUN

Ferroli SUN

Úvodem bych chtěl říct, že hořák Ferroli SUN bude bez problému spalovat pouze dřevní pelety bez kůry s označením A1! Zkoušeli jsme i A2 s kůrou a hořák vydržel v provozu cca 20hod. Pak následovala tradiční chyba A1 kvůli strusce na roštu. Rovněž je dobré mít instalovaný regulátor komínového tahu s nastavením cca 10-12Pa.

Pelety, i když mají stejné označení, jsou od každého výrobce jiné a při změně dodavatele je skoro vždy nutné hořák přenastavit.

V článku vysvětlím, jak hořák Ferroli SUN jednoduše nastavit bez vážení pelet a bez analyzátoru spalin. Musíte si však vyrobit (vyvrtat) na koleni kontrolní otvor (viz obrázek), kterým bude vidět na rošt. Během provozu pak musí být otvor uzavřený, proto doporučuji udělat závit a otvor uzavřít šroubkem M8 nebo M10. Pokud nemáte závitník, tak stačí otvor přelepit hliníkovou páskou, která se však časem může propálit.

Hořák Ferroli SUN
Kontrolní otvor uzavřený šroubem M8

Hořák má dvě menu. První jsou uživatelské parametry (označení písmenkem U), druhé jsou servisní parametry (označení písmenkem T).

Doporučuji se odrazit od továrního nastavení. Parametry továrního nastavení najdete v návodu zde. Zrovna tak je tam popsáno jak se pohybovat v menu.

První je třeba si říct, na jakou maximální teplotu chcete kotel provozovat (parametr U1 s továrním nastavením 80°C). Při této teplotě hořák vypne bez ohledu na požadavek např. pokojového termostatu nebo čidla akumulační nádrže. Doporučuji nastavit dle pocitu v rozmezí 68-80°C. Pokud však nepoužíváte modulaci a provozujete hořák na stálý výkon nebo hořákem nabíjíte akumulační nádobu, ponechte hodnotu na 80°C. Při nižší hodnotě by vám mohl hořák cyklovat.

Druhá důležitá věc je nastavení max. výkonu. Hořák Ferroli SUN má 5 výkonových stupňů. Maximální výkon nastavíte v parametru U02 u staršího modelu SUN P (červený kryt) a parametr U05 u novějšího modelu SUN PN (šedý kryt). Výkon je třeba nastavit dle energetické náročnosti objektu s ohledem na kotlové těleso. Výsledkem příliš vysokého výkonu v malém kotlovém tělese bude vysoká komínová ztráta a vysoká spotřeba pelet.

Orientační tabulka výkonových stupňů

Hodnota parametru SUN P7 Výkon – kWSUN P12 Výkon – kW
11430
22036
32541
43048
53455

Seřízení zapalování

Důležitý je parametr T04, což je doba sypání pelet pro zapálení. Tovární nastavení má hodnotu 8 (4*8 = 32 vteřin). Pokud bude pelet na roštu málo, hořák nezapálí zpravidla vůbec nebo zapálí a plamen se postupně ztratí. Pokud bude pelet moc, tak bude zapalovat dlouho. V obou případech vám brzy odejde odporový zapalovač. Ideální doba zapálení je do 4 minut od počátku sypání pelet po zobrazení ikony plamene na display. Dle zkušeností z provozu nastavuji parametr T04 většinou v rozmezí 8 -10 pro hořák SUN 7 a 9-11 pro hořák SUN 12 (není to ale pravidlo – hlavně u podomácku vyrobených zásobníků, kde není ideální sklon podavače může být hodnota jiná). Zkuste si tedy s tímto parametrem pohrát tak, aby hořák zapálil co nejrychleji. Hodnotu ventilátoru při zapalování (parametr T03) většinou neupravuji a nechávám defaultních 51. Jen při velmi nízkém komínovém tahu zvyšuji na cca 60-70.

TIP: V případě, že hořák evidentně zapálí a hoří, přitom se na displayi nezobrazí ikona plamene a hořák jde následně do chyby, tak je nutné vyčistit nebo vyměnit optické čidlo (fotorezistor).

Seřízení provozu

Každé kvalitní hoření je dáno vyváženou kombinací vzduchu a množství paliva. Vyjdeme z továrního nastavení a doporučuji měnit pouze množství dávkování paliva. Nebudeme tedy měnit hodnotu vzduchu (otáčky ventilátoru). Důležité je seřídit všechny výkonové stupně, které hodláte používat a to hlavně v případě pokud chcete používat modulaci! Např. pokud hořák provozujete na 3 výkonový stupeň, je třeba seřídit dávkování pelet pro první (parametr T09), druhý (parametr T11) i třetí výkonový stupeň (parametr T13).

Tovární nastavení parametrů

V tabulce jsou hodnoty defaultních servisních parametrů (T) podstatných pro správné hoření během provozu. Doporučuji měnit jen parametry dávkování pelet (v tabulce jsou vyznačeny tučně).

ParametrSUN P7SUN P12
t08Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 151 Pa51 Pa
t09Čas aktivace šneku s výkonem 128 (2,8 vteřin)38 (3,8 vteřin)
t10Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 274 Pa70 Pa
t11Čas aktivace šneku s výkonem 23840
t12Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 3120 Pa100 Pa
t13Čas aktivace šneku s výkonem 34645
t14Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 4150 Pa120 Pa
t15Čas aktivace šneku s výkonem 45360
t16Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 5170 Pa155 Pa
t17Čas aktivace šneku s výkonem 55665

Při nastavení postupujte od nejnižšího výkonu (1) až po nejvyšší výkon, který hodláte provozovat. Kontrolujte množství paliva kontrolním otvorem na koleni po dobu aspoň 20 minut pro každý výkonový stupeň a na základě zjištěné skutečnosti upravte dávkování pelet. Při hoření mohou nastat následující varianty:

  • Málo pelet – Vrstva pelet je slabá a přes pelety lze vidět rošt. Plamen je nevýrazný, pelety vyhořívají, na roštu se nadnáší a nedohořelé zbytky odlétají do popelníku. V tomto případě je nutné zvýšit dávkování pelet.
  • Příliš mnoho pelet – Vrstva pelet přesahuje skluzavku nad roštem a průběžně narůstá, plamen je sytě oranžový, ve spalovací komoře je kouř. Kouř je patrný i z komína. V tomto případě je nutné snížit dávkování pelet.
  • Ideální množství pelet – Vrstva pelet je pod skluzavkou hořáku. Pod vrstvou pelet nejde vidět rošt. Plamen je světle oranžový. Nekouří se z komína.

TIP: Pokud to konstrukce kotle dovolí, doporučuji opatrně nahlédnout i do spalovací komory. Uvidíte zda je tam kouř a také velikost a barvu plamene.

Příklad: Chci provozovat hořák na třetí výkonový stupeň. V provozu (až bude vše nastaveno) pak budu mít parametr U02 u staršího modelu SUN P, případně parametr U05 u novějšího modelu SUN PN na hodnotu 3.

Nejprve však hořák seřídíme při výkonovém stupni 1 (parametr U02, respektive U05 u novějšího modelu hořáku je nastaven na hodnotu 1). Nechám hořák rozjet a stabilizovat. Poté zkontroluji kontrolním otvorem na koleni množství pelet na roštu. Vyhodnotím například, že je pelet na roštu moc. Snížím tedy defaultní hodnotu parametru T09 (dávkování pelet pro 1. stupeň) z 28 na hodnotu 26. Průběžně kontroluji po dobu aspoň 20 minut. Pokud je hoření v pořádku, přejdu na nastavení druhého stupně. Nastavím tedy parametr U02 u staršího, respektive U05 u novějšího hořáku na hodnotu 2, počkám až hořák zvýší výkon a opět kontroluji a případně nastavuji parametr T11 (dávkování pelet pro 2. stupeň). Nakonec zkontroluji a případně upravím i třetí stupeň. Pro třetí stupeň nastavuji parametr T13 (dávkování pelet pro 3. stupeň).

Důležité je nespěchat. Po změně výkonu je třeba nechat hořák stabilizovat. Každou změnu, kterou provedete lze nejdříve vyhodnotit po cca 5 minutách.

TIP: Při rozhořívání (pokud není kotel i komín dostatečně prohřátý) se může klamně zdát, že hořák dávkuje příliš mnoho pelet. Nechte kotel pořádně rozhořet a komín prohřát! Teprve poté analyzujte!

Čištění roštu

Hořák Ferroli SUN nemá mechanické čištění roštu. Rošt se čistí při začátku a konci hoření jen profouknutím ventilátorem. I když bude vše správně nastaveno a budete používat jen kvalitní pelety bez kůry, tak dřív nebo později dojde k zapečení a ucpání otvorů na roštu. Hořák pak nezapálí a vyskočí chyba A01. Dle zkušeností je třeba pro bezproblémový provoz rošt v průměru jedenkrát týdně manuálně vyčistit.

Modulace

V případě provozu bez modulace (parametr T18 je nastaven na hodnotu 0) se hořák po zapálení rozjede postupně až na požadovaný výkonový stupeň a v tomto stupni pracuje až do vyhasnutí. Výhodou provozu bez modulace je vyšší spolehlivost. Nevýhodou pak může být cyklování kotle nebo nízká teplota výstupní vody z kotle. U provozu bez modulace je velmi důležité zvolit ideální výkonový stupeň pro potřeby daného objektu a také doporučuji nastavit parametr U01 na 80°C.

Při provozu s modulací (parametr T18 je nastaven na hodnotu 1) se hořák po zapálení rozjede postupně až na požadovaný výkonový stupeň a v tomto stupni pracuje až do té doby než se teplota kotle přiblíží (na 8°C) maximální teplotě kotle. Poté hořák přepne na nejnižší výkonový stupeň. Pokud se kotel začne ochlazovat a teplota klesne na hodnotu o víc jak  10°C nižší než je požadovaná maximální teplota kotle, tak hořák opět začne zvyšovat výkon. Výhodou modulace je stabilní teplota na výstupu z kotle a úspora paliva. Nevýhodou pak vyšší nároky na přesné nastavení.

Ing. Ondřej Kymla

2 Comments

  1. Josef Musil

    Váš postup je perfektně popsán. Montuji peletové kotle Ferroli jedenáct let. U všech kotlů montuji regulátor tahu. Ideální komínový tah je 10 Pa. Pro nastavení používám kapalinový tahoměr KIMO TX 25. Je jednoduchý, přesný a levný. Příliš velký komínový tah má za následek vysokou teplotu hoření v tubusu a praskání roštu a deformaci či destrukci tubusu.

  2. admin

    Děkuji za příspěvek a s Vašim názorem na komínový tah lze jen souhlasit. Nedávno jsem u zákazníka (kotel jsem mu neinstaloval, jen jsem jel na servis) měnil již několikrát svařovaný a deformovaný tubus hořáku. Přitom to bylo u SFL 20 s poměrně malým nastaveným výkonem! Samozřejmě i rošt byl deformovaný a několikrát svařovaný. Po změření analyzátorem byl komínový tah skoro 40Pa!!! Jinak zařízení KIMO TX 25 neznám, ale je to jistě zajímavý tip. Díky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *