Menu Zavřeno

Jak nastavit a seřídit hořák Ferroli SUN

Ferroli SUN

Úvodem bych chtěl říct, že hořák Ferroli SUN bude bez problému spalovat pouze dřevní pelety bez kůry s označením A1! Zkoušeli jsme i A2 s kůrou a hořák vydržel v provozu cca 20hod. Pak následovala tradiční chyba A01 kvůli strusce na roštu. Rovněž je dobré mít instalovaný regulátor komínového tahu s nastavením cca 10-12Pa.

Pelety, i když mají stejné označení, jsou od každého výrobce jiné a při změně dodavatele je skoro vždy nutné hořák přenastavit.

V článku vysvětlím, jak hořák Ferroli SUN jednoduše nastavit bez vážení pelet a bez analyzátoru spalin. Musíte si však vyrobit (vyvrtat) na koleni kontrolní otvor (viz obrázek), kterým bude vidět na rošt. Během provozu pak musí být otvor uzavřený, proto doporučuji udělat závit a otvor uzavřít šroubkem M8 nebo M10. Pokud nemáte závitník, tak stačí otvor přelepit hliníkovou páskou, která se však časem může propálit.

Hořák Ferroli SUN
Kontrolní otvor uzavřený šroubem M8

Hořák má dvě menu. První jsou uživatelské parametry (označení písmenkem U), druhé jsou servisní parametry (označení písmenkem T).

Doporučuji se odrazit od továrního nastavení. Parametry továrního nastavení najdete v návodu zde. Pro které je hořák Ferroli nový a neví jak jej ovládat doporučuji článek Ovládání hořáku Ferroli SUN.

První je třeba si říct, na jakou maximální teplotu chcete kotel provozovat (parametr U1 s továrním nastavením 80°C). Při této teplotě hořák vypne bez ohledu na požadavek např. pokojového termostatu nebo čidla akumulační nádrže. Doporučuji nastavit dle pocitu v rozmezí 68-80°C. Pokud však nepoužíváte modulaci a provozujete hořák na stálý výkon nebo hořákem nabíjíte akumulační nádobu, ponechte hodnotu na 80°C. Při nižší hodnotě by vám mohl hořák cyklovat.

Druhá důležitá věc je nastavení max. výkonu. Hořák Ferroli SUN má 5 výkonových stupňů. Maximální výkon nastavíte v parametru U02 u staršího modelu SUN P (červený kryt) a parametr U05 u novějšího modelu SUN PN (šedý kryt). Výkon je třeba nastavit dle energetické náročnosti objektu s ohledem na kotlové těleso. Výsledkem příliš vysokého výkonu v malém kotlovém tělese bude vysoká komínová ztráta a vysoká spotřeba pelet.

Orientační tabulka výkonových stupňů

Hodnota parametru SUN P7 Výkon – kWSUN P12 Výkon – kW
11430
22036
32541
43048
53455

Seřízení zapalování

Důležitý je parametr T04, což je doba sypání pelet pro zapálení. Tovární nastavení má hodnotu 8 (4*8 = 32 vteřin). Pokud bude pelet na roštu málo, hořák nezapálí zpravidla vůbec nebo zapálí a plamen se postupně ztratí. Pokud bude pelet moc, tak bude zapalovat dlouho. V obou případech vám brzy odejde odporový zapalovač. Ideální doba zapálení je do 4 minut od počátku sypání pelet po zobrazení ikony plamene na displeji. Dle zkušeností z provozu nastavuji parametr T04 většinou v rozmezí 8 -10 pro hořák SUN 7 a 9-11 pro hořák SUN 12 (není to ale pravidlo – hlavně u podomácku vyrobených zásobníků, kde není ideální sklon podavače, může být hodnota jiná). Zkuste si tedy s tímto parametrem pohrát tak, aby hořák zapálil co nejrychleji. Hodnotu ventilátoru při zapalování (parametr T03) většinou neupravuji a nechávám defaultních 51. Jen při velmi nízkém komínovém tahu zvyšuji na cca 60-70.

TIP: V případě, že hořák evidentně zapálí a hoří, přitom se na displayi nezobrazí ikona plamene a hořák jde následně do chyby, tak je nutné vyčistit nebo vyměnit optické čidlo (fotorezistor).

Seřízení provozu

Každé kvalitní hoření je dáno vyváženou kombinací vzduchu a množství paliva. Vyjdeme z továrního nastavení a doporučuji měnit pouze množství dávkování paliva. Nebudeme tedy měnit hodnotu vzduchu (otáčky ventilátoru). Důležité je seřídit všechny výkonové stupně, které hodláte používat a to hlavně v případě pokud chcete používat modulaci! Např. pokud hořák provozujete na 3 výkonový stupeň, je třeba seřídit dávkování pelet pro první (parametr T09), druhý (parametr T11) i třetí výkonový stupeň (parametr T13).

Tovární nastavení parametrů

V tabulce jsou hodnoty defaultních servisních parametrů (T) podstatných pro správné hoření během provozu. Doporučuji měnit jen parametry dávkování pelet (v tabulce jsou vyznačeny tučně).

ParametrSUN P7SUN P12
t08Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 151 Pa51 Pa
t09Čas aktivace šneku s výkonem 128 (2,8 vteřin)38 (3,8 vteřin)
t10Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 274 Pa70 Pa
t11Čas aktivace šneku s výkonem 23840
t12Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 3120 Pa100 Pa
t13Čas aktivace šneku s výkonem 34645
t14Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 4150 Pa120 Pa
t15Čas aktivace šneku s výkonem 45360
t16Nastavená hodnota ventilátoru s výkonem 5170 Pa155 Pa
t17Čas aktivace šneku s výkonem 55665

Při nastavení postupujte od nejnižšího výkonu (1) až po nejvyšší výkon, který hodláte provozovat. Kontrolujte množství paliva kontrolním otvorem na koleni po dobu aspoň 20 minut pro každý výkonový stupeň a na základě zjištěné skutečnosti upravte dávkování pelet. Při hoření mohou nastat následující varianty:

 • Málo pelet – Vrstva pelet je slabá a přes pelety lze vidět rošt. Plamen je nevýrazný, světle oranžový a krátký. Pelety vyhořívají, na roštu se nadnáší a nedohořelé zbytky jsou strhávány do popelníku. V tomto případě je nutné zvýšit dávkování pelet.
 • Příliš mnoho pelet – Vrstva pelet přesahuje skluzavku nad roštem a průběžně narůstá, plamen je sytě oranžový, mohutný, pomalý. Ve spalovací komoře je kouř. Kouř je patrný i z komína. V tomto případě je nutné snížit dávkování pelet.
 • Ideální množství pelet – Vrstva pelet je pod skluzavkou hořáku. Pod vrstvou pelet nejde vidět rošt. Plamen je oranžový, dlouhý. Nekouří se z komína.

TIP: Pokud to konstrukce kotle dovolí, doporučuji opatrně nahlédnout i do spalovací komory. Uvidíte zda je tam kouř a také velikost a barvu plamene.

Barva plamene pelet

Příklad: Chci provozovat hořák na třetí výkonový stupeň. V provozu (až bude vše nastaveno) pak budu mít parametr U02 u staršího modelu SUN P, případně parametr U05 u novějšího modelu SUN PN na hodnotu 3.

Nejprve však hořák seřídíme při výkonovém stupni 1 (parametr U02, respektive U05 u novějšího modelu hořáku je nastaven na hodnotu 1). Nechám hořák zapálit a stabilizovat. Poté zkontroluji kontrolním otvorem na koleni množství pelet na roštu. Vyhodnotím například, že je pelet na roštu moc. Snížím tedy defaultní hodnotu parametru T09 (dávkování pelet pro 1. stupeň) z 28 na hodnotu 26. Průběžně kontroluji po dobu aspoň 20 minut. Pokud je hoření v pořádku, přejdu na nastavení druhého stupně. Nastavím tedy parametr U02 u staršího, respektive U05 u novějšího hořáku na hodnotu 2, počkám až hořák zvýší výkon a opět kontroluji a případně nastavuji parametr T11 (dávkování pelet pro 2. stupeň). Nakonec zkontroluji a případně upravím i třetí stupeň. Pro třetí stupeň nastavuji parametr T13 (dávkování pelet pro 3. stupeň).

Důležité je nespěchat. Po změně výkonu je třeba nechat hořák stabilizovat. Každou změnu kterou provedete, lze nejdříve vyhodnotit po cca 5 minutách.

TIP: Při rozhořívání (pokud není kotel i komín dostatečně prohřátý) se může klamně zdát, že hořák dávkuje příliš mnoho pelet. Nechte kotel pořádně rozhořet a komín prohřát! Teprve poté analyzujte!

Ryhlé nastavení pomocí parametru t07

Pokud se vám nechce nastavovat parametry každého výkonového stupně, lze jednoduše ovlivnit parametrem t07 všechny výkonové stupně naráz. Nechte tedy hodnoty parametrů t08-t17 jako defaultní a upravte jen parametr t07. Parametr t07 je doba sypání podavače včetně prodlevy. Tato doba je stejná pro všechny výkonové stupně a její tovární hodnota je 15 vteřin. Při prvním výkonovém stupni pracuje podavač 2,8 vteřiny a 12,2 vteřiny je prodleva. Pokud hodnotu parametru t07 zvedneme např. na 20 bude podavač hořáku pracovat stále 2,8 vteřiny, ale prodleva se zvýší na 17,2 vteřiny. Ve výsledku bude tedy podáváno méně pelet. Snižováním hodnoty parametru t07 bude hořák naopak sypat častěji a ve výsledku bude spalováno více pelet.

Popel

Správné nastavení vám potvrdí i obsah popelníků. Popel by měl být šedý, jemný bez nevyhořelých pelet.

Čištění roštu

Hořák Ferroli SUN nemá mechanické čištění roštu. Rošt se čistí při začátku a konci hoření jen profouknutím ventilátorem. I když bude vše správně nastaveno a budete používat jen kvalitní pelety bez kůry, tak dřív nebo později dojde k zapečení a ucpání otvorů na roštu. Hořák pak nezapálí a vyskočí chyba A01. Dle zkušeností je třeba pro bezproblémový provoz rošt v průměru jedenkrát týdně manuálně vyčistit.

Modulace

V případě provozu bez modulace (parametr T18 je nastaven na hodnotu 0) se hořák po zapálení rozjede postupně až na požadovaný výkonový stupeň a v tomto stupni pracuje až do vyhasnutí. Výhodou provozu bez modulace je vyšší spolehlivost. Nevýhodou pak může být cyklování kotle nebo nízká teplota výstupní vody z kotle. U provozu bez modulace je velmi důležité zvolit ideální výkonový stupeň pro potřeby daného objektu a také doporučuji nastavit parametr U01 na 80°C.

Při provozu s modulací (parametr T18 je nastaven na hodnotu 1) se hořák po zapálení rozjede postupně až na požadovaný výkonový stupeň a v tomto stupni pracuje až do té doby než se teplota kotle přiblíží (na 8°C) maximální teplotě kotle. Poté hořák přepne na nejnižší výkonový stupeň. Pokud se kotel začne ochlazovat a teplota klesne na hodnotu o víc jak  10°C nižší než je požadovaná maximální teplota kotle, tak hořák opět začne zvyšovat výkon. Výhodou modulace je stabilní teplota na výstupu z kotle a úspora paliva. Nevýhodou pak vyšší nároky na přesné nastavení.

Ing. Ondřej Kymla

40 Comments

 1. Josef Musil

  Váš postup je perfektně popsán. Montuji peletové kotle Ferroli jedenáct let. U všech kotlů montuji regulátor tahu. Ideální komínový tah je 10 Pa. Pro nastavení používám kapalinový tahoměr KIMO TX 25. Je jednoduchý, přesný a levný. Příliš velký komínový tah má za následek vysokou teplotu hoření v tubusu a praskání roštu a deformaci či destrukci tubusu.

  • Tom

   Dobrý den, můžete mi říct odkud jste? Potřebuju seřídit peletkovy kotel s hořákem sun 07 Maxov 54 okres Všeruby

  • Lubka

   Dobry den chcela by som vás poprosiť o radu. Horák nám počas horenia prestal fungovať. Zrazu vyplo displej a viac už horák nevieme naštartovať. Viete nám poradiť co sa mohlo stat?

 2. admin

  Děkuji za příspěvek a s Vašim názorem na komínový tah lze jen souhlasit. Nedávno jsem u zákazníka (kotel jsem mu neinstaloval, jen jsem jel na servis) měnil již několikrát svařovaný a deformovaný tubus hořáku. Přitom to bylo u SFL 20 s poměrně malým nastaveným výkonem! Samozřejmě i rošt byl deformovaný a několikrát svařovaný. Po změření analyzátorem byl komínový tah skoro 40Pa!!! Jinak zařízení KIMO TX 25 neznám, ale je to jistě zajímavý tip. Díky

 3. Jaroslav Neuman

  Dobrý den, komínový tah se u kotle ferroli měří za studena nebo při provozu? Komínová klapka má být otevřena, přivřena? Mám kotel +horák Sun7 a po 8 letech provozu budu tubus měnit podruhé. Regulátor tahu mám a při provozu mi měření ukazuje -10pa. Děkuji

 4. Václav Pinta

  Dobrý den, prosím Vás o radu, používám hořák Ferroli společně s kotlem na dřevoplyn Dakon a hořák jsem umístil do horních dvířek kotle kam se normálně dává dřevo. Nebylo by lepší dát hořák do spodní zplyňovací komory? Děkuji za odpověď. S pozdravem V.Pinta

  • admin

   Dobrý den, záleží na konkrétním modelu kotle a také na tom, zda kotel chcete používat jen na pelety nebo i na dřevo bez nutnosti demontáže hořáku.

 5. Juraj

  Dobrý deň mám horák Ferroly Sun P7. Potreboval by som radu ako dosiahnuť aby mi kotol po dosiahnutí max teploty nevychladol na 20 stupňov. Pritom požadovaná izbová teplota nie je dosiahnutá. Ďakujem.

  • admin

   Dobrý den, pokud máte instalováno i bezpečnostní čidlo (tzv. termik), tak by mohla být příčina zde. Buď je čidlo vadné nebo se kotel přetopí až přes limitní teplotu. No a pak chvíli trvá než se ten bimetal ochladí.

 6. Honza

  Dobrý den, předem děkuji za sdílení vašeho popisu k nastavení hořáku, velice mi tento návod posloužil a pomohl. Nicméně se potýkám v poslední době s chybou F02 při hoření – chyba nenastane při zapalování, ale po delší době provozu, šnek přestane dávkovat pelety, následně se zobrazí chyba F02 a po zhasnutí plamene se opakuje start zapálení. Nedaří se mi identifikovat co uvedenou chybu způsobí. Zpočátku jsem to přisuzoval malému množství pelet, ale myslím si, že poměr je v tuto chvíli ideální a přesto se chyba stále vyskytuje. Chyba zmizí po chvíli sama a kotel se automaticky rozjede. Děkuji za pomoc

  • admin

   Dobrý den, tato chyba většinou nastane, když hořák z nějakého příčiny vypne, nemá hořet a přesto tam něco hoří nebo optické čidlo indikuje světlo. Chybu není třeba ručně resetovat a pokud se stává sporadicky, tak to neřešte. Hořák se sám vrátí do stavu provozu.

 7. Miloš

  Mám 4roky 3clankovu pec ferroli s horákom P7 už 4 krát musím meniť tubus stále mi prehorí na tom istom mieste neviem čo robiť môžete mi poradiť.dakujem

  • admin

   3 článkové těleso není úplně ideální, tubus je blízko zadní stěny a při vyšším výkonu se to může propalovat. Vyrobte si mezikus, který vysune hořák z kotle ven o 5-10cm. Mezikus je třeba utěsnit např. kamnářským tmelem. Příčina propalování však může být i ve vysokém komínovém tahu nebo v peletách (např. pelety z nábytkového lamina).

 8. Jozef Böör

  Dobrý deň, perfektný popis ako nastaviť horák. Pred pár dňami som si zaobstaral horák ferolli Sun 7N. Funguje krásne, popol jemný tmavo sivý až čierny bez kusov neprehorenych peliet. No trápi ma len to, že 3-4x do dňa štartuje na 2x. Počuť že horý a aj teplota komína stúpa, po štartovacej dávke ,ktorú som upravil T4 z 8 na 9 si ešte 2-3x z dôvodu, (parazitného plameňa, robilo to pred nastavením T4 na 9 -odporúčali to na talianskych fórach )nadávkuje a potom vyhasne. Spravy prefuk, nadávkuje novú štartovaciu dávku a potom už beží bez problémov. Pelety som kúpil od výrobcu biomac A1 .Viete mi pomôcť stým štartom? Kde a čo by trebalo ešte nastaviť??
  Ďakujem za odpoveď Böör

  • admin

   Zkuste zkontrolovat optické čidlo, zda je čisté a zda správně rozezná plamen. Případně si ještě pohrát s nastavením parametrů zapalování.

 9. Radoslav

  Dobry den.
  Mohl bych poprosit o schema zapojeni kotle ferroli s horakem SUN P7,pri dvou okruzich,tedy jeden okruh pro ohrev TUV a druhy pro vytapeni domu(radiatory)?Podotykam,ze horak mam jiz asi 8 let a neni to ten typ,co by dokazal ovladat cidla,tedy alespon dle svorkovnice)Moc dekuji komukoli.
  Predpokladam,ze zapojeni bude chtit nejakou ovladaci krabicku,ktera to cele bude ridit.
  Apropo- nekdo,kdo by byl ochotny se mnou prodiskutovat treba pres telefon? Bohuzel jiu po 3 musim predelat tuto sestavu,nebot predesli instalateri byli sileni a i me jako laikovi prijde zapojeni spatne:(
  Moc diky. R.

  • admin

   Dobrý den, starší typ hořáku SUN P7 (červený kryt) ohřev TUV neumí proto se to musí řídit nadřazenou regulací nebo si bojler připojit “hloupě” jen jako radiátor. Hydraulické schema může být různé. Záleží totiž na tom co umí daná regulace. Asi jsem vám moc nepomohl, ale variant je fakt moc. Nejlepší je se obrátit na odborníky.

  • Robert Zapeca

   Dobrý den.Regulaci jde udělat.Sam jsem se s tím potýkal.Pokud by jste měl zájem mohu Vám poradit.

 10. Lukáš

  Dobrý den,
  měl bych dotaz. Mám sestavu kotle na pelety Ferroli SUN PELLET 5 (SFL PELLET N 5) s hořákem SUN P 12 N. Poslední dny se vyskytl takový problém. Hořák se nevypne po dosažení nastavené teploty, nebo spíše jí ani nedosáhne. Mám nastaveno na 70° a hořák vydrží půl dne při teplotě 68°. Dnes jsem zkoušel snížit teplotu na 65°. Hořák se po dosažení teploty vypl(D2) a opetovně se spustil, tak jak má. Toto ale vydrželo pouze asi 2x. Poté opět nedosáhl teploty, nebo teplota i klesala (např. 64 a spadla na 61). Kotel s hořákem máme druhou sezónu, při první sezóně odešel zapalovač. Hořák je nastavený dle parametrů v návodu k užívání.

  • admin

   Dobrý den, řekl bych že máte aktivní modulaci (t18 = 1). Hořák se pak chová tak, že před dosažením max. teploty sníží výkon, proto této teploty nedosáhne. Abych vám mohl lépe poradit, tak potřebuji vědět jaký výkonový stupeň máte nastavený. A také zda je kotle řízen pokojovým termostatem.

 11. Joška

  Prosím o radu jaký druh regulátoru komínového tahu doporučujete. V jakém stavu má být zadní klapka kotle do komína. Zcela otevřená nebo v jaké poloze? Děkuji za odpověď Joška.

 12. Joška

  Dobrý den, mohl by jste mě prosím poradit, kterou hodnotu a jak upravit když je v popelníku hodně nespálených pelet. Děkuji za odpověď.

  • admin

   Dobrý den, je třeba zvýšit dávkování pelet nebo snížit výkon ventilátoru pro daný výkonový stupeň (jádro pelet je malé a pelety jsou ventilátorem strhávány do popelníku). Například pokud provozujete kotel na druhý výkonový stupeň zvýšíte dávkování parametrem t11 nebo snížíte výkon ventilátoru parametrem t10.

 13. Juro

  Dobrý deň,
  Mam problém, že pec nasype pelety pri zakurovani zapne sa horák (plameň na displeji) na osem minút a počas toho dosýta pelety, potom oheň na displeji zhasne prestane sypať pelety q za 4 minúty horák výfuku a zas to zopakuje a toto robí stále pokiaľ nezaškodí chyba A01.

  Prosím o radu, ďakujem veľmi pekne.

  • admin

   Nejspíš bude nutno seřídit hořák dle návodu v tomto článku. Hořák se vám rozjede a pak postupně ztrácí plamen až ho ztratí úplně a opakuje start. Tzn. dávkuje málo pelet. Nebo dávkuje správně a plamen optické čidlo vidí špatně. Pak bude nutné optické čidlo vyčistit nebo vyměnit.

 14. Ján

  Prosím vas o radu môj kotol mi píše chybu A01 pekne zapáli a ide 2 dní a potom sam od seba nahodí chybu A01 pelety mam najlepšíu kvalitu sú čisté bez prachu pec je čistá bol pri nej servis už 2 krát a všetko skúšal niekdy tu chybu nahodí ihneď niekedy na druhý deň už skúšam všetko

  • admin

   Dobrý den,
   chyba A01 je příliš obecná a může mít mnoho příčin. Předpokládám, že k ní nedojde z důvodu zapečeného roštu. U kvalitních pelet by měl hořák bez problému fungovat minimálně 4 – 10 dnů. Zkuste vypozorovat, kdy chyba nastane. Teď vám nemohu poradit nic jiného než to co je napsáno v tomto článku. Zkontrolujte zapalování i provoz. Např.: Pokud je nastavení pro zapálení “hraniční”, tak třeba 6x zapálí a 1x ne a výsledkem je chyba! Je třeba nastavit tak, aby zapálil vždy!

 15. Josef Hřebenář

  Dobrý den, měl bych otázku se Horák při 55 stupních vypne jako by byl přehřátý, čidlo jsem vyměnil a děje se to pořad

  • admin

   Dobrý den, předpokládám že parametr U01 je nastaven na vyšší teplotu. Jinak je třeba problém popsat více, na nějakou analýzu a radu je to málo indicií. U novějšího hořáku (SUN PN) se používalo bezpečnostní čidlo kotle s kapilárou. Může to třeba vypínat i tohle čidlo, pokud je vadné.

 16. Jakub

  Dobrý den měl bych dotaz. Posledních asi 6 dní mi neustále jede kotel i když mám na termostatu nastavenou teplotu v noci 18 stupňů tak kotel s hořákem neustále topí a dokonce na termostatu ct22 se ani neukazuje ikonka hoření. Děkuji za odpověď rychlou protože za chvíli spalim celou zásobu

  • admin

   Dobrý den, tipuji, že bude problém s pokojovým termostatem. Doporučuji vyměnit baterky a pokud je to bezdrátový termostat, tak znovu spárovat, případně nastavit.

 17. Adriána Strieborná

  Dobrý deň, dnes som listovala v zozname parametrov a potom mi nenaskočil display do normálneho režimu, ale ukazuje dve vodorovné čiarky. Viete mi poradiť ako sa dostať do povodného zobrazenia displaya u SUN 7? Inak zapaĺuje, kúri normálne. Nepomohlo ani vypnutie / zapnutie zo siete. Ďakujem.

  • admin

   Dobrý den, pokud display nereaguje ani na dlouhý stisk tlačítek nebo restart hořáku, tak bude nejspíš vadný.

 18. Filip Šimek

  Dobrý den,

  Prosím o radu.Z pro mě neznámého důvodu,se mi podruhé v krátké době roztavilo optické čidlo u hořáku Ferroli Sun P7.Nesetkal jste se někdy už s tímto problémem?Děkuji

  • admin

   Dobrý den, s tímto jsem se nesetkal. Zkontroloval bych zda není propálená stěna tubusu. A hlavně zda je vyčištěný kotel a komín. Celá spalinová cesta musí být čistá a průchozí. Pokud není, pak se teplo tlačí dovnitř. V tomto případě by měl ale hořák odstavit bezpečnostní termostat na koleni.

   • Filip Šimek

    Dobrý den,

    předem děkuji za odpověď.Jestli ještě mohu,vypozoroval jsem,že jakmile hořák napíše závadu A02 (parazitní plamen) zároveň z nepochopitelného důvodu uvede do chodu odporový zapalovač,který běží celou dobu.Jak zvýší teplotu kolem fotobuňky,ta se posléze roztaví.Na řešení problému jsem stále nepřišel.

    • admin

     Zdravím, těžko radit takto na dálku. Napětí zapalovače u chyby A02 jsem nikdy neměřil. Je možné že to tak je. Zapalovač při této chybě žhaví a snaží se pomoct pelety rozhořet. Ale samotný zapalovač nemůže způsobit destrukci čidla. Budete tam mít jiný problém. Vše bych zkontroloval, vyčistil a snažil se nastavil, tak aby chyba A02 nevyskakovala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *